Til forældre

Coaching for forældre og unge

Modelfoto: TawnyNina / Pixabay

Coaching er en effektiv metode til at skabe bevidsthed og forandringer gennem samtale og spørgeteknik. Der er ikke tale om psykoterapi, men en samtale der tager udgangspunkt i, at den unge selv er eksperten på sig selv.

Det er et samarbejde, hvor vi arbejder med muligheder frem for begrænsninger for at opnå den eller de ændringer, som den unge ønsker.

Et coaching forløb strækker sig som regel over flere gange, alt efter hvad den unge ønsker at opnå. Det kan således være svært, at sætte et præcis antal sessioner på et forløb, men regn med 3-5 gange.

Du kan læse mere om hvad coaching er her og specielt om coaching for unge her. Hvis du vil vide mere om mig, kan du læse her.

Forældre coaching
Som forældre til en ung/teenager, kan coaching også være en brugbart værktøj. Måske føler du, at jeres konflikter er blevet destruktive, at I ikke forstår hinanden, at i ikke er på ‘bølgelængde’. Der kan være mange grunde til at benytte sig af forældre coaching

Men gennem et coaching forløb, kan der udvikles forståelse og accept af hinanden.

Fælles coaching for forældre og unge
Det er også muligt at lave enten et helt forløb over flere gange, eller enkelte sessions fælles for forældre og unge. Det kan ske enten som led i allerede igangværende forløb eller som selvstændigt forløb.

I fælles session, vil forælder/forældre og den unge arbejde sammen mod en fælles accept af hinandens styrker, forskelle og være måder og mod et fælles mål.

Det sker gennem fælles samtaler og øvelser, hvor I er ligeværdige parter.

Top